przełamać

break, overcome

Musisz przełamać strach.
You have to overcome your fear.
juː hæv təˌəʊvəˈkʌm jɔː fɪə
Jak mogę przełamać nieśmiałość?
How can I overcome shyness?
haʊ kən aɪˌəʊvəˈkʌm ʃaɪnɪs?
Może to przełamie (pierwsze) lody.
That will hopefully break the ice.
ðæt wɪl ˈhəʊpfəlɪ breɪk ðiː aɪs