spotkanie

meeting, appointment, get-together

Mam spotkanie.
I am meeting somebody.
aɪ əm ˈmiːtɪŋ ˈsʌmbədɪ
Umówiliśmy się na spotkanie w sobotę.
We arranged to meet on Saturday.
wiː əˈreɪndʒd tə miːt ɒn ˈsætədeɪ
Spotkanie nie doszło do skutku.
The meeting was cancelled.
ðə ˈmiːtɪŋ wɒz ˈkænsld
spotkanie finałowe
final match
ˈfaɪnl mætʃ
wyjść komuś na spotkanie
go to meet sb
gəʊ tə miːt