wydawać się

komuś seem to sb

To mi się wydaje nieprawdopodobne.
It seems unlikely to me., I find it unlikely.
ɪt siːms ʌnˈlaɪklɪ tə miːˌ aɪ faɪnd ɪt ʌnˈlaɪklɪ
Tylko ci się wydawało.
You were just imagining it.
juː wɜː dʒʌst ɪˈmædʒɪnɪŋ ɪt
Jak ci/panu się wydaje?
What do you think (of it)?
wɒt dʊ juː θɪŋk (əv ɪt)?
Nie wydaje mi się.
I don't find it likely., (pot.) I guess not.
aɪ dəʊnt faɪnd ɪt ˈlaɪklɪˌ aɪ gεs nɒt
Wydało mi się to dziwne.
I found it strange.
aɪ faʊnd ɪt streɪndʒ
Wydaje mi się znajomy.
He seems familiar to me.
hɪ siːms fəˈmɪlɪə tə miː
Już się wydało! (tajemnica)
The cat is out (of the bag).
ðə kæt ɪz aʊt (əv ðə bæg)
Jak się wydaje...
Apparently..., Seemingly...
əˈpærəntlɪˌ ˈsiːmɪŋlɪ
Wydaje mi się, że...
I suppose that..., I think that..., I presume that...
aɪ səˈpəʊz ðætˌ aɪ θɪŋk ðætˌ aɪ prɪˈzjuːm ðæt