traktować

treat

Dobrze nas traktują.
They treat us well.
ðeɪ triːt əs wεl
Źle ją traktuje.
He treats her badly.
hɪ triːts hə ˈbædlɪ
Traktuje go jak dziecko.
She treats him like a baby.
ʃɪ triːts hɪm laɪk ə ˈbeɪbɪ
Nie będziesz jej traktować w taki sposób!
You won't treat her like this!
juː wəʊnt triːt hə laɪk ðɪs!
Traktujesz to zbyt poważnie.
You take it too seriously.
juː teɪk ɪt tuː ˈsɪərɪəslɪ
Potraktował to jako obelgę.
He took it as an insult.
hɪ tʊk ɪt əz ən ˈɪnsʌlt
Traktował ich z góry.
He treated them with disdain.
hɪ triːtɪd ðəm wɪθ dɪsˈdeɪn
Książka traktuje o globalnym ociepleniu.
The book deals with global warming.
ðə bʊk diːlz wɪθ ˈgləʊbl wɔːmɪŋ
Sztuka traktuje o problemie alkoholizmu.
The play deals with alcoholism.
ðə pleɪ diːlz wɪθ ˈælkəhɒˌlɪzəm
traktować kogoś jak powietrze
cut sb dead
kʌt dεd