wyspać się

sleep, (przespać się) get some sleep

Muszę się wyspać.
I need to get some sleep.
aɪ niːd tə gεt sʌm sliːp
Musisz się porządnie wyspać.
You need to get a good (night's) sleep.
juː niːd tə gεt ə gʊd (naɪts) sliːp
Wyspałeś się?
Did you sleep well?, Have you slept well?
dɪd juː sliːp wεl?ˌ hæv juː slεpt wεl?
Już się wyspałem.
I have slept enough.
aɪ hæv slεpt ɪˈnʌf
Wygląda jakby się nie wyspała.
She looks like she didn't get much sleep.
ʃɪ lʊks laɪk ʃɪ ˈdɪdnt gεt mʌtʃ sliːp