urwać

tear off/away

Urwał mi się guzik.
My button came off.
maɪ ˈbʌtn keɪm ɒf
Pies urwał się z łańcucha.
The dog broke loose.
ðə dɒg brəʊk luːs
Mina urwała mu nogę.
A landmine blew his leg off.
ə ˈlændˌmaɪn bluː hɪz lεg ɒf
Głowy ci nie urwę.
I won't bite your head off.
aɪ wəʊnt baɪt jɔː hεd ɒf
Muszę się urwać na dwa dni z pracy.
I need to take two days off (work).
aɪ niːd tə teɪk tuː deɪz ɒf (wɜːk)
Film mi się urwał.
I had a blackout.
aɪ hæd ə ˈblækaʊt
Cały dzień urywały się telefony.
The phones were ringing off the hook all day.
ðə fəʊnz wɜː ˈrɪŋɪŋ ɒf ðə hʊk ɔːl deɪ
Urwałeś się z choinki?
What planet are you on?
wɒt ˈplænɪt ɑː juː ɒn?