poczekać

na kogoś/coś wait for sb/sth, (krótko) (pot.) hold on, (w rozmowie tel.) hang on

Poczekaj, to zobaczysz.
Wait and see.
weɪt ænd siː
Poczekam, dopóki nie przyjdziesz.
I'll wait until/till you come.
aɪl weɪt ʌnˈtɪl/tɪl juː kʌm
Wolałbym, żeby tam poczekał.
I would prefer him to wait there.
aɪ wʊd prɪˈfɜː hɪm tə weɪt ðεə
Na poczekaniu zrobiła kolację.
She rustled up dinner.
ʃɪ ˈrʌsld ʌp ˈdɪnə
Poczekaj na swoją kolej.
Wait your turn.
weɪt jɔː tɜːn
Poczekajmy jeszcze dwa dni.
Let's wait another two days.
lεts weɪt əˈnʌðə tuː deɪz