obecnie

at the moment, currently

Obecnie dom jest niezamieszkany.
The house is presently uninhabited.
ðə haʊs ɪz ˈprεzəntlɪˌʌnɪnˈhæbɪtɪd
Obecnie mieszka w Nowym Jorku.
He's currently living in New York City.
hiːz ˈkʌrəntlɪ ˈlɪvɪŋ ɪn njuː jɔːk ˈsɪtɪ
W obecnym stanie...
Under current conditions...
ˈʌndə ˈkʌrənt kənˈdɪʃənz