zegarek

watch

Zegarek mi stanął.
My watch has stopped.
maɪ wɒtʃ hæz stɒpt
Oddałem zegarek do naprawy.
I had the watch fixed., I had the watch repaired.
aɪ hæd ðə wɒtʃ fɪkstˌ aɪ hæd ðə wɒtʃ rɪˈpεəd
Zegarek mi się spóźnia.
My watch is slow.
maɪ wɒtʃ ɪz sləʊ
Na moim zegarku jest szósta.
It is six by my watch.
ɪt ɪz sɪks baɪ maɪ wɒtʃ