nasz, nasza

our, (bez rzeczownika) ours, (po rzeczowniku) of ours

To jest nasza sprawa.
That's our business.
ðæts aʊə ˈbɪznɪs
Nasze poglądy się różnią.
Our opinions differ.
aʊə əˈpɪnjənz ˈdɪfə
Te książki są nasze.
These books are ours.
ðiːz bʊks ɑː aʊəz
nasi dobrzy przyjaciele
good friends of ours
gʊd frεndz əv aʊəz
przed naszą erą
before Christ, BC
bɪˈfɔː kraɪstˌˌbiːˈsiː