otworzyć

open (up)

Proszę otworzyć!
Open the door!
ˈəʊpn ðə dɔː!
Nikt nie otwierał.
Nobody answered the door., Nobody opened the door.
ˈnəʊbədɪ ˈɑːnsəd ðə dɔːˌ ˈnəʊbədɪ ˈəʊpnd ðə dɔː
Drzwi otwierają się automatycznie.
The door opens automatically.
ðə dɔː ˈəʊpnzˌɔːtəˈmætɪkəlɪ
Proszę otworzyć oczy/usta.
Open your eyes/mouth.
ˈəʊpn jɔː aɪz/maʊθ
Chciałbym otworzyć rachunek/konto.
I'd like to open an account.
aɪd laɪk tə ˈəʊpn ən əˈkaʊnt
Macie/Mają jeszcze otwarte?
Are you/they still open?
ɑː juː/ðeɪ stɪl ˈəʊpn?
To mi otworzyło oczy.
That opened my eyes., That undeceived me.
ðæt ˈəʊpnd maɪ aɪzˌ ðætˌʌndɪˈsiːvd miː