pieniądze

money

To musiało kosztować masę pieniędzy.
It must have cost a lot of money.
ɪt mʌst hæv kɒst ə lɒt əv ˈmʌnɪ
Pieniądze nie grają roli.
Money is no object.
ˈmʌnɪ ɪz nəʊ ˈɒbdʒɪkt
To strata pieniędzy.
It is wasted money., It's a waste of money.
ɪt ɪz ˈweɪstɪd ˈmʌnɪˌ ɪts ə weɪst əv ˈmʌnɪ
Co zrobisz z tymi pieniędzmi?
What will you do with the money?
wɒt wɪl juː dʊ wɪθ ðə ˈmʌnɪ?
Kupiłem to za psie pieniądze.
I got it dirt cheap., I got it for a song.
aɪ gɒt ɪt dɜːt tʃiːpˌ aɪ gɒt ɪt fə ə sɒŋ
Wydałem wszystkie pieniądze.
I've spent all the money.
aɪv spεnt ɔːl ðə ˈmʌnɪ
Ma pieniędzy jak lodu.
He has money to burn., He's rolling in it.
hɪ hæz ˈmʌnɪ tə bɜːnˌ hiːz ˈrəʊlɪŋ ɪn ɪt
Czas to pieniądz.
Time is money.
taɪm ɪz ˈmʌnɪ
Wyrzucił tyle pieniędzy w błoto...
He threw so much money away...
hɪ θruː səʊ mʌtʃ ˈmʌnɪ əˈweɪ
łatwy pieniądz
easy money
ˈiːzɪ ˈmʌnɪ
pranie brudnych pieniędzy
money laundering
ˈmʌnɪ ˈlɔːndərɪŋ