najlepszy

(the) best

Wszystkiego najlepszego!
All the best!, Best wishes.
ɔːl ðə bεst!ˌ bεst wɪʃɪz
Najlepsze dopiero przed nami!
The best is yet to come!
ðə bεst ɪz jεt tə kʌm!
Jest zdecydowanie najlepszy.
He's by far the best.
hiːz baɪ fɑː ðə bεst
To jeden z najlepszych hoteli.
It's one of the best hotels.
ɪts wʌn əv ðə bεst həʊˈtεlz
najlepsi z nich
the best of them
ðə bεst əv ðəm
w najlepszym wypadku
at best, under the best (of) conditions
æt bεstˌ ˈʌndə ðə bεst (əv) kənˈdɪʃənz