wydarzenie

event, incident, occurrence

Wydarzenia przybrały nieoczekiwany obrót.
Things took an unanticipated turn.
θɪŋz tʊk ən ʌnænˈtɪsɪˌpeɪtɪd tɜːn
Bacznie przyglądamy się ostatnim wydarzeniom.
We keep a close watch on the latest developments.
wiː kiːp ə kləʊs wɒtʃ ɒn ðə ˈleɪtɪst dɪˈvεləpmənts
Książka przedstawia wydarzenia...
The book describes events...
ðə bʊk dɪˈskraɪbz ɪˈvεnts