można

zrobić coś it is possible to do sth, sth can be done

Czy można na nim polegać?
Can he be relied on?
kən hɪ biː rɪˈlaɪd ɒn?
Nie można się nie zgodzić.
I/One can't but agree.
aɪ/wʌn kɑːnt bət əˈgriː
Tu nie można wchodzić z psami.
Dogs are not allowed here.
dɒgz ɑː nɒt əˈlaʊd hɪə
Można tu palić?
Is smoking allowed here?, Is it allowed to smoke here?
ɪz ˈsməʊkɪŋ əˈlaʊd hɪə?ˌ ɪz ɪt əˈlaʊd tə sməʊk hɪə?
Można tak powiedzieć.
You can put it that way.
juː kən pʊt ɪt ðæt weɪ
Można było tego uniknąć.
It could have been avoided.
ɪt kʊd hæv bɪn əˈvɔɪdɪd