obiecać

coś komuś promise sb sth, make a promise, (make a) pledge to do sth

Obiecujesz?
Promise?
ˈprɒmɪs?
Obiecałeś, że zadzwonisz.
You promised to call.
juː ˈprɒmɪst tə kɔːl
Nie mogę wam nic obiecać.
I can't promise you anything.
aɪ kɑːnt ˈprɒmɪs juː ˈεnɪˌθɪŋ
Zrobił tak, jak obiecał.
He did as he'd promised.
hɪ dɪd əz hiːd ˈprɒmɪst
Nie obiecuj sobie po tym zbyt wiele.
Don't expect too much from it.
dəʊnt ɪkˈspεkt tuː mʌtʃ frɒm ɪt
Obiecałem sobie, że...
I promised myself that...
aɪ ˈprɒmɪst maɪˈsεlf ðæt
Obiecywał jej złote góry/gwiazdkę z nieba.
He promised her the moon.
hɪ ˈprɒmɪst hə ðə muːn