zamówić

coś order, (zlecić) commission sth, (zarezerwować) book sth

Tego nie zamówiłem.
This is not what I ordered.
ðɪs ɪz nɒt wɒt aɪ ˈɔːdəd
Zamówiłem sałatkę.
I ordered a salad.
aɪ ˈɔːdəd ə ˈsæləd
Państwo już zamówili?
Have you already ordered?
hæv juː ɔːlˈrεdɪ ˈɔːdəd?
Chcielibyśmy złożyć zamówienie.
We'd like to order.
wiːd laɪk tə ˈɔːdə