przeciwnie

on the contrary, do czegoś contrary to sth

Wprost przeciwnie.
Quite the opposite!, Quite the contrary!
kwaɪt ðiː ˈɒpəzɪt!ˌ kwaɪt ðə ˈkɒntrərɪ!
Było wprost przeciwnie.
It was quite the other way (a)round/opposite.
ɪt wɒz kwaɪt ðiː ˈʌðə weɪ (ə)raʊnd/ˈɒpəzɪt
Ja, w przeciwieństwie do niego, mówię po angielsku.
I, unlike him, speak English.
aɪˌ ʌnˈlaɪk hɪmˌ spiːk ˈɪŋglɪʃ
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
anticlockwise, counterclockwise
ˌæntɪˈklɒkˌwaɪzˌˌkaʊntəˈklɒkˌwaɪz