wcześnie

early

Czy mogę przyjść wcześniej?
Can I come earlier?
kən aɪ kʌm ˈɜːlɪə?
Jest pan(i) (pół godziny) za wcześnie.
You are (half an hour) early.
juː ɑː (hɑːf ən aʊə) ˈɜːlɪ
Powinieneś mi to powiedzieć wcześniej!
You should have told me before!
juː ʃʊd hæv təʊld miː bɪˈfɔː!
Jest jeszcze za wcześnie.
It's too early.
ɪts tuː ˈɜːlɪ
Nigdy wcześniej o tym nie słyszałem.
I've never heard about it before.
aɪv ˈnεvə hɜːd əˈbaʊt ɪt bɪˈfɔː
Przedsiębiorstwa, które wcześniej należały do...
Companies previously owned by...
ˈkʌmpənɪz ˈpriːvɪəslɪ ˈəʊnd baɪ
im wcześniej, tym lepiej
the sooner the better
ðə ˈsuːnə ðə ˈbεtə