krzyczeć

cry, yell, shout

Nie krzycz!
Don't shout!
dəʊnt ʃaʊt!
Przestań na mnie krzyczeć!
Stop yelling at me!
stɒp jεlɪŋ æt miː!
Krzyczał z bólu.
He screamed with pain.
hɪ skriːmd wɪθ peɪn
Krzyknąłem na niego.
I shouted at him.
aɪ ʃaʊtɪd æt hɪm
Krzyczał na cały głos.
He screamed from the top of his lungs.
hɪ skriːmd frɒm ðə tɒp əv hɪz lʌŋz