około

around, about

Ma około szesnastu lat.
He's about sixteen.
hiːz əˈbaʊtˌsɪksˈtiːn
To było około 1975 roku.
It was somewhere around 1975.
ɪt wɒz ˈsʌmˌwεə əˈraʊndˌnaɪnˈtiːnsεvntɪˈfaɪv
To kosztuje około dwudziestu euro.
It costs about twenty euros.
ɪt kɒsts əˈbaʊt ˈtwεntɪ ˈjʊərəʊz
Przyszło około stu ludzi.
About one hundred people came.
əˈbaʊt wʌn ˈhʌndrəd ˈpiːpl keɪm
około trzeciej
at about/around three o'clock
æt əˈbaʊt/əˈraʊnd θriː əˈklɒk