wytłumaczyć

coś komuś explain sth to sb

Mógłby mi to pan wytłumaczyć?
Could you explain it to me?
kʊd juː ɪkˈspleɪn ɪt tə miː?
Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć.
I don't understand it., I can't make sense of it.
aɪ dəʊntˌʌndəˈstænd ɪtˌ aɪ kɑːnt meɪk sεns əv ɪt
Szczegółowo wytłumaczył nam cały proces.
He explained the whole process to us in detail.
hɪ ɪkˈspleɪnd ðə həʊl ˈprəʊsεs tə əs ɪn ˈdiːteɪl
To na pewno da się jakoś wytłumaczyć.
There must be an explanation for this.
ðεə mʌst biː ənˌεkspləˈneɪʃən fə ðɪs
Wytłumacz mi na czym polega problem.
Explain to me what the problem is.
ɪkˈspleɪn tə miː wɒt ðə ˈprɒbləm ɪz
Pozwól sobie wytłumaczyć, że...
Let me explain to you that...
lεt miː ɪkˈspleɪn tə juː ðæt