włączyć

coś turn sth on, switch sth on

Proszę włączyć silnik.
Start up the engine.
stɑːt ʌp ðiː ˈεndʒɪn
Nie mogę włączyć komputera.
My computer won't start.
maɪ kəmˈpjuːtə wəʊnt stɑːt
Włączył się alarm.
The alarm went off.
ðiː əˈlɑːm wεnt ɒf
Włącz radio.
Turn on the radio., Switch on the radio.
tɜːn ɒn ðə ˈreɪdɪəʊˌ swɪtʃ ɒn ðə ˈreɪdɪəʊ
Ogrzewanie włącza się automatycznie.
The heating switches on automatically.
ðə ˈhiːtɪŋ swɪtʃɪz ɒnˌɔːtəˈmætɪkəlɪ
włączyć jedynkę/dwójkę (biegi w samochodzie)
engage first/second gear, shift into first/second gear
ɪnˈgeɪdʒ fɜːst/ˈsεkənd gɪəˌ ʃɪft ˈɪntə fɜːst/ˈsεkənd gɪə