dopóki

as long as, so long as, while

Dopóki nie przestanie padać, zostaniemy w domu.
As long as it's raining, we'll stay at home.
əz lɒŋ əz ɪts reɪnɪŋˌ wiːl steɪ æt həʊm
Poczekam, dopóki nie przyjdziesz.
I'll wait until/till you come.
aɪl weɪt ʌnˈtɪl/tɪl juː kʌm
Będę o tym pamiętać, dopóki żyję.
I will remember it as long as I live.
aɪ wɪl rɪˈmεmbə ɪt əz lɒŋ əz aɪ lɪv