zimno

cold

Trzęsie się z zimna.
He's shivering with cold.
hiːz ˈʃɪvərɪŋ wɪθ kəʊld
Nie jest ci zimno?
Are you cold?
ɑː juː kəʊld?
Zimno mi w nogi.
My feet are cold.
maɪ fiːt ɑː kəʊld
Na dworze jest zimno.
It's cold outside.
ɪts kəʊldˌaʊtˈsaɪd