pokonać

defeat, beat

Pokonał wszystkich przeciwników.
He beat all his opponents.
hɪ biːt ɔːl hɪz əˈpəʊnənts
Nigdy nie został pokonany.
He has never been defeated.
hɪ hæz ˈnεvə bɪn dɪˈfiːtɪd
Arsenal pokonał Barcelonę.
Arsenal defeated Barcelona.
ˈɑːsənl dɪˈfiːtɪdˌbɑːsɪˈləʊnə
Całą trasę pokonała pieszo.
She walked the whole route.
ʃɪ wɔːkt ðə həʊl ruːt
Musisz pokonać lęk przed lataniem.
You must overcome your fear of flying.
juː mʌstˌəʊvəˈkʌm jɔː fɪə əv ˈflaɪɪŋ
Pokonałem chorobę.
I fought off an illness.
aɪ fɔːt ɒf ən ˈɪlnɪs
Pokonali wielką odległość.
They travelled a large distance.
ðeɪ ˈtrævəld ə lɑːdʒ ˈdɪstəns