jeszcze

1(ciągle) yet, still

Jeszcze mam tę książkę.
I still have the book.
aɪ stɪl hæv ðə bʊk
Jeszcze nie wiem.
I don't know yet.
aɪ dəʊnt nəʊ jεt
Jeszcze nie przyszedł.
He hasn't come yet.
hɪ ˈhæznt kʌm jεt
Jeszcze nie!
Not yet!
nɒt jεt!
Jeszcze nie skończyłeś?
Haven't you finished yet?
ˈhævnt juː ˈfɪnɪʃt jεt?
Jeszcze możesz wrócić.
You can still go back.
juː kən stɪl gəʊ bæk
O 4 rano jeszcze nie było go w domu.
He wasn't back even at 4 a.m.
hɪ ˈwɒznt bæk ˈiːvn æt fɔːˌeɪˈεm
Jeszcze o tym nie słyszałeś?
Haven't you heard about it?
ˈhævnt juː hɜːd əˈbaʊt ɪt?
Jest jeszcze za młody/młoda, żeby to zrozumieć.
He is still too young to understand.
hɪ ɪz stɪl tuː jʌŋ təˌʌndəˈstænd
Linia nie została jeszcze uruchomiona.
The line hasn't been put into operation yet.
ðə laɪn ˈhæznt bɪn pʊt ˈɪntəˌɒpəˈreɪʃən jεt
Stara maszyna jeszcze działa.
The old machine still works.
ðiː əʊld məˈʃiːn stɪl wɜːks
Jeszcze nie skończyłem!
I haven't finished yet!
aɪ ˈhævnt ˈfɪnɪʃt jεt!
Jeszcze się pan(i) pyta?
How can you ask?, Oh, you don't wanna know!
haʊ kən juː ɑːsk?ˌ əʊˌ juː dəʊnt ˈwɒnə nəʊ!
Zadzwonię do niego jeszcze dzisiaj.
I'll call him right today.
aɪl kɔːl hɪm raɪt təˈdeɪ
Jeszcze złapie go pan(i) w biurze.
You can still catch him in his office.
juː kən stɪl kætʃ hɪm ɪn hɪz ˈɒfɪs
To ci się jeszcze może kiedyś przydać.
It might still come in handy one day.
ɪt maɪt stɪl kʌm ɪn ˈhændɪ wʌn deɪ
Byli/Były tam jeszcze...
There were also...
ðεə wɜː ˈɔːlsəʊ
... póki to jeszcze możliwe
... while the going is good
... waɪl ðə ˈgəʊɪŋ ɪz gʊd

2(więcej) more, again

Jeszcze raz!
Once again!, Once more!
wʌns əˈgεn!ˌ wʌns mɔː!
Te są jeszcze lepsze.
These are even better.
ðiːz ɑː ˈiːvn ˈbεtə
Jeszcze tego brakowało.
That's all we needed.
ðæts ɔːl wiː niːdɪd
Ładna jest? – Jeszcze jak!
Is she pretty? – You bet (she is)!
ɪz ʃɪ ˈprɪtɪ? - juː bεt (ʃɪ ɪz)!
Żeby jeszcze te numery się zgadzały.
If only the numbers corresponded.
ɪf ˈəʊnlɪ ðə ˈnʌmbəzˌkɒrɪˈspɒndɪd
Mogę dostać jeszcze jeden?
Can I have another one?
kən aɪ hæv əˈnʌðə wʌn?
Czego jeszcze możesz chcieć?
What more can you ask (for)?
wɒt mɔː kən juː ɑːsk (fɔː)?