wyjście

exit, (rozwiązanie) solution, way out

Poczekam przy wyjściu.
I'll wait at the exit.
aɪl weɪt æt ðiː ˈεgzɪt
Niestety nie mam wyjścia.
Unfortunately, I have no choice.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪˌ aɪ hæv nəʊ tʃɔɪs
Musisz to zrobić, to jedyne wyjście.
You have to do it, it's the only way out.
juː hæv tə dʊ ɪtˌ ɪts ðiː ˈəʊnlɪ weɪ aʊt