przetłumaczyć

translate, (ustnie) interpret

Tego zdania nie da się przetłumaczyć.
The sentence is impossible to translate.
ðə ˈsεntəns ɪz ɪmˈpɒsəbl tə trænsˈleɪt
Jego powieść została przetłumaczona na różne języki.
His novel has been translated into many different languages.
hɪz ˈnɒvl hæz bɪn trænsˈleɪtɪd ˈɪntə ˈmεnɪ ˈdɪfərənt ˈlæŋgwɪdʒɪz
Książkę z języka angielskiego przetłumaczył...
The book was translated from English by...
ðə bʊk wɒz trænsˈleɪtɪd frɒm ˈɪŋglɪʃ baɪ