przynajmniej

at least, a minimum of, (w każdym razie) at any rate

Powinieneś tego przynajmniej spróbować.
You should at least try it.
juː ʃʊd æt liːst traɪ ɪt
Mogłeś przynajmniej do mnie zadzwonić.
You could've at least called me.
juː ˈkʊdəv æt liːst kɔːld miː
Potrzebuje przynajmniej 45 głosów.
He needs at least 45 votes.
hɪ niːdz æt liːstˌfɔːtɪˈfaɪv vəʊts
Przynajmniej raz w tygodniu chodzę na basen.
I go to the swimming pool at least once a week.
aɪ gəʊ tə ðə ˈswɪmɪŋ puːl æt liːst wʌns ə wiːk