przekazać

coś komuś pass sth on to sb, (powiedzieć) tell, (form.) relay sth to sb

Może to pan(i) przekazać innym?
Can you spread the word?
kən juː sprεd ðə wɜːd?
Przekaż mu, że...
Tell him that...
tεl hɪm ðæt
Mam mu coś przekazać?
Can I take a message for him?
kən aɪ teɪk ə ˈmεsɪdʒ fə hɪm?
Prosił mnie, żebym panu/pani przekazał, że...
He asked me to tell you that...
hɪ ɑːskt miː tə tεl juː ðæt