ogień

fire

Zgaście ten ogień.
Put out the fire.
pʊt aʊt ðə faɪə
Masz ogień?
(Have you) got a light?
(hæv juː) gɒt ə laɪt?
Ogień opanował całe miasto.
The fire was spreading throughout the city.
ðə faɪə wɒz sprεdɪŋ θruːˈaʊt ðə ˈsɪtɪ
Obejrzeliśmy pokaz sztucznych ogni.
We watched a fireworks display.
wiː wɒtʃt ə ˈfaɪəˌwɜːks dɪˈspleɪ
Dorzucił do ognia.
He stoked the fire.
hɪ stəʊkt ðə faɪə
Ktoś zaprószył ogień w budynku.
Someone started a fire in the building.
ˈsʌmˌwʌn stɑːtɪd ə faɪə ɪn ðə ˈbɪldɪŋ
Przestań dolewać oliwy do ognia!
Stop adding fuel to the fire!
stɒp ˈædɪŋ fjʊəl tə ðə faɪə!
Nie ma dymu bez ognia.
There is no smoke without fire.
ðεə ɪz nəʊ sməʊk wɪˈðaʊt faɪə
To jest igranie z ogniem.
It's playing with fire.
ɪts pleɪŋ wɪθ faɪə
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
kill two birds with one stone
kɪl tuː bɜːdz wɪθ wʌn stəʊn