oczekiwanie

expectation, anticipation

Spełnili oczekiwania.
They lived up to expectation(s).
ðeɪ lɪvd ʌp təˌεkspεkˈteɪʃən(εs)
To przerosło nasze oczekiwania.
It surpassed our expectations., It exceeded our expectations.
ɪt sɜːˈpɑːst aʊəˌεkspεkˈteɪʃənzˌ ɪt ɪkˈsiːdɪd aʊəˌεkspεkˈteɪʃənz
To przechodzi wszelkie oczekiwania!
It exceeds all expectations!
ɪt ɪkˈsiːdz ɔːlˌεkspεkˈteɪʃənz!
wbrew wszelkim oczekiwaniom
despite all expectations
dɪˈspaɪt ɔːlˌεkspεkˈteɪʃənz
zgodnie z oczekiwaniami
as expected
əz ɪkˈspεktɪd