marzenie

dream

Zrealizował swoje marzenie.
He made his dream come true.
hɪ meɪd hɪz driːm kʌm truː
Niech ci się spełnią wszystkie marzenia.
May all your wishes come true.
meɪ ɔːl jɔː wɪʃɪz kʌm truː
Marzy o wygraniu...
It's his dream to win...
ɪts hɪz driːm tə wɪn