spróbować

czegoś try sth, give sth a try

Powinniśmy spróbować.
We should try it., We should give it a try.
wiː ʃʊd traɪ ɪtˌ wiː ʃʊd gɪv ɪt ə traɪ
Warto spróbować.
It's worth a try., It's worth a shot.
ɪts wɜːθ ə traɪˌ ɪts wɜːθ ə ʃɒt
Próbowałeś już tego?
Have you tried it yet?
hæv juː traɪd ɪt jεt?
Spróbuj jeszcze raz.
Try it again., Have another go/try.
traɪ ɪt əˈgεnˌ hæv əˈnʌðə gəʊ/traɪ
Tylko spróbuj! (nie waż się)
Just (you) try!, Just (you) dare!
dʒʌst (juː) traɪ!ˌ dʒʌst (juː) dεə!
Spróbuję (to zrobić).
I will try (to do it).
aɪ wɪl traɪ (tə dʊ ɪt)
Nawet nie spróbowała.
She didn't even try it.
ʃɪ ˈdɪdnt ˈiːvn traɪ ɪt
Daj spróbować czegoś. (skosztować)
Give me/Let me have a bite of sth.
gɪv miː/lεt miː hæv ə baɪt
Spróbuję szczęścia w czymś.
I'll try my luck at sth.
aɪl traɪ maɪ lʌk