tył

back

Przewiń do tyłu.
Wind it back.
waɪnd ɪt bæk
Usiądę z tyłu.
I'll sit in the back.
aɪl sɪt ɪn ðə bæk
Spójrz do tyłu.
Look back.
lʊk bæk
W tył zwrot!
About turn/(AmE) face!
əˈbaʊt tɜːn/feɪs!
Są do tyłu z opłatami.
They fall behind with the payment., They are in arrears (with payment).
ðeɪ fɔːl bɪˈhaɪnd wɪθ ðə ˈpeɪməntˌ ðeɪ ɑː ɪn əˈrɪəz (wɪθ ˈpeɪmənt)
Związała sobie włosy z tyłu.
She tied her hair back.
ʃɪ taɪd hə hεə bæk
Są daleko w tyle.
They are far behind.
ðeɪ ɑː fɑː bɪˈhaɪnd
Ubrała bluzkę tyłem do przodu.
She put her blouse on back to front.
ʃɪ pʊt hə blaʊz ɒn bæk tə frʌnt
Zaszliśmy ich od tyłu.
We came upon them from behind.
wiː keɪm əˈpɒn ðəm frɒm bɪˈhaɪnd
krok w tył
one step backwards
wʌn stεp ˈbækwədz
być do tyłu
be (falling) behind, be running late
biː (fɔːlɪŋ) bɪˈhaɪndˌ biː ˈrʌnɪŋ leɪt
wykonać w tył zwrot
turn/face about
tɜːn/feɪs əˈbaʊt