beznadziejny

hopeless

Sytuacja jest beznadziejna.
The situation is hopeless.
ðəˌsɪtjʊˈeɪʃən ɪz ˈhəʊplɪs
Toczymy beznadziejną walkę.
We are fighting a losing battle.
wiː ɑː faɪtɪŋ ə ˈluːzɪŋ ˈbætl
Jestem beznadziejny w tenisie.
I am hopeless at tennis.
aɪ əm ˈhəʊplɪs æt ˈtεnɪs
To beznadziejny przypadek!
He's a lost cause., He's a no-hoper.
hiːz ə lɒst kɔːzˌ hiːz ə ˈnəʊˌhəʊpə