podczas

czegoś during sth, in the course of sth

Podczas aresztowania stawiał opór.
He resisted arrest.
hɪ rɪˈzɪstɪd əˈrεst
Podczas gdy ja spałem, ...
While I was sleeping...
waɪl aɪ wɒz sliːpɪŋ
podczas swoich podróży za granicę...
on his/my travels abroad...
ɒn hɪz/maɪ ˈtrævlz əˈbrɔːd
podczas tego
in the process, during that
ɪn ðə ˈprəʊsεsˌ ˈdjʊərɪŋ ðæt