pojawić się

appear, (wyłonić się) emerge, (przybyć itp.) show up

Jeszcze się nie pojawił.
He hasn't showed up yet.
hɪ ˈhæznt ʃəʊd ʌp jεt
Pojawił się poważny problem.
A serious problem has arisen.
ə ˈsɪərɪəs ˈprɒbləm hæz əˈrɪzn
Pojawiła się w drzwiach.
She appeared in the door.
ʃɪ əˈpɪəd ɪn ðə dɔː