szczęście

(good) luck, (good) fortune

Dziś nie mam szczęścia.
I'm not lucky today.
aɪm nɒt ˈlʌkɪ təˈdeɪ
Miał szczęście, że przeżył.
He was fortunate to have survived.
hɪ wɒz ˈfɔːtʃənɪt tə hæv səˈvaɪvd
Szczęście mu sprzyjało.
Luck was on his side.
lʌk wɒz ɒn hɪz saɪd
Całe szczęście, że tego nie zauważył.
We were lucky that he didn't notice.
wiː wɜː ˈlʌkɪ ðæt hɪ ˈdɪdnt ˈnəʊtɪs
Na szczęście dla ciebie...
Luckily for you...
ˈlʌkɪlɪ fə juː
Na szczęście nikt nie zginął.
Luckily no one died.
ˈlʌkɪlɪ nəʊ wʌn daɪd
Kto ma szczęście w kartach, ten nie ma szczęścia w miłości.
Lucky at cards, unlucky in love.
ˈlʌkɪ æt kɑːdzˌ ʌnˈlʌkɪ ɪn lʌv
Chodzące nieszczęście z niego.
He is a walking disaster.
hɪ ɪz ə ˈwɔːkɪŋ dɪˈzɑːstə
Miałem to szczęście, że...
I was lucky enough to..., I had the good fortune to...
aɪ wɒz ˈlʌkɪ ɪˈnʌf təˌ aɪ hæd ðə gʊd ˈfɔːtʃən tə