wynagrodzić

komuś coś compensate sb for sth, make sth up to sb, (zapłacić) remunerate

Wszystko ci wynagrodzę.
I will make it all up to you.
aɪ wɪl meɪk ɪt ɔːl ʌp tə juː
Wynagrodzę to sobie później.
I'll make up for it later.
aɪl meɪk ʌp fə ɪt ˈleɪtə
Domagają się wynagrodzenia szkód/strat.
They claim damage/loss compensation.
ðeɪ kleɪm ˈdæmɪdʒ/lɒsˌkɒmpεnˈseɪʃən