wziąć się

do czegoś get down to sth, (pojawić się) appear

Skąd wzięło się tam tylu ludzi?
Where have all those people come from?
wεə hæv ɔːl ðəʊz ˈpiːpl kʌm frɒm?
Weź się do roboty!
Step on it!, Pick it up!
stεp ɒn ɪt!ˌ pɪk ɪt ʌp!
Weź się w garść!
Pull yourself together!
pʊl jɔːˈsεlf təˈgεðə!