pół, połowa

half

Będę z powrotem (najdalej) za pół godziny.
I'll be back within half an hour.
aɪl biː bæk wɪˈðɪn hɑːf ən aʊə
To jest praca na pół etatu.
It's a half-time job.
ɪts ə hɑːftaɪm dʒɒb
Połowa mojej pensji pójdzie na hipotekę.
Half of my salary is swallowed up by mortgage.
hɑːf əv maɪ ˈsælərɪ ɪz ˈswɒləʊd ʌp baɪ ˈmɔːgɪdʒ
Przekrój to na pół.
Cut it in half., Cut it in two.
kʌt ɪt ɪn hɑːfˌ kʌt ɪt ɪn tuː
Dobry początek to połowa sukcesu.
Well begun is half done., Good start is half the battle.
wεl bɪˈgʌn ɪz hɑːf dʌnˌ gʊd stɑːt ɪz hɑːf ðə ˈbætl
w połowie drogi
halfway
ˌhɑːfˈweɪ
w połowie lat osiemdziesiątych
in the mid-eighties
ɪn ðəˌmɪdˈeɪtɪz