obcy

strange, foreign, alien

Uczę się języków obcych.
I learn/study foreign languages.
aɪ lɜːn/ˈstʌdɪ ˈfɒrɪn ˈlæŋgwɪdʒɪz
Nie powinieneś rozmawiać z obcymi ludźmi.
You shouldn't talk to strangers.
juː ˈʃʊdnt tɔːk tə ˈstreɪndʒəz
To zupełnie obcy człowiek.
He's a total stranger.
hiːz ə ˈtəʊtl ˈstreɪndʒə
Chciał zapłacić w obcej walucie.
He wanted to pay in foreign currency.
hɪ ˈwɒntɪd tə peɪ ɪn ˈfɒrɪn ˈkʌrənsɪ