wola

will

Mam (bardzo) słabą wolę.
I am (so) weak-willed.
aɪ əm (səʊ)ˌwiːkˈwɪld
Mam silną wolę.
I have a strong will.
aɪ hæv ə strɒŋ wɪl
Zrobiłem to z własnej i nieprzymuszonej woli.
I did it of my own free will.
aɪ dɪd ɪt əv maɪ əʊn friː wɪl
Jedz i pij do woli.
Eat and drink your fill.
iːt ænd drɪŋk jɔː fɪl
Spisał swoją ostatnią wolę.
He made his last will.
hɪ meɪd hɪz lɑːst wɪl
zgodnie z jego ostatnią wolą...
according to his last will (and testament)
əˈkɔːdɪŋ tə hɪz lɑːst wɪl (ænd ˈtεstəmənt)