każdy

1every (single), (z danej grupy) each, (jakikolwiek) any

W każdym razie musimy tam iść.
We have to go there in any case.
wiː hæv tə gəʊ ðεə ɪn ˈεnɪ keɪs
To jest najlepsze rozwiązanie pod każdym względem.
It is the best solution in every respect.
ɪt ɪz ðə bεst səˈluːʃən ɪn ˈεvrɪ rɪˈspεkt
Pójdziemy każdy osobno.
We'll go separately.
wiːl gəʊ ˈsεprɪtlɪ
To obowiązuje każdego bez wyjątku.
That applies to all without exception.
ðæt əˈplaɪz tə ɔːl wɪˈðaʊt ɪkˈsεpʃən
Za każdym razem jak go widzę, pali papierosa.
Every time I see him, he is smoking.
ˈεvrɪ taɪm aɪ siː hɪmˌ hɪ ɪz ˈsməʊkɪŋ
Jest dżentelmenem w każdym calu.
He is every inch a gentleman.
hɪ ɪz ˈεvrɪ ɪntʃ ə ˈdʒεntlmən
każdy z nas/was
every one of us/you
ˈεvrɪ wʌn əv əs/juː

2(osoba) everyone, everybody, (ktokolwiek) anyone

Każdy potrafi to zrobić.
Anyone can do it.
ˈεnɪˌwʌn kən dʊ ɪt
Każdy to wie.
Everybody knows it.
ˈεvrɪˌbɒdɪ nəʊz ɪt