poprosić

kogoś o coś ask, (form.) request sb for sth, to do sth

Mogę pana/panią o coś poprosić?
Will you do me a favour?
wɪl juː dʊ miː ə ˈfeɪvə?
Poproszę ich o pomoc.
I'll ask them for help.
aɪl ɑːsk ðəm fə hεlp
Poproś!
Say please!
seɪ pliːz!
Poproszę kawę bezkofeinową.
Decaf, please.
ˈdiːkæfˌ pliːz
Poprosił ją o rękę.
He proposed (marriage) to her.
hɪ prəˈpəʊzd (ˈmærɪdʒ) tə hə
Mogę pana/panią poprosić do tańca?
Will you dance with me?
wɪl juː dɑːns wɪθ miː?
Poproś go do środka.
Ask him in.
ɑːsk hɪm ɪn
Poproszono mnie, żebym przygotował...
I was asked to prepare...
aɪ wɒz ɑːskt tə prɪˈpεə