zobowiązać

kogoś do czegoś oblige sb to do sth

Jestem im niezmiernie zobowiązany za...
I'm much obliged to them for...
aɪm mʌtʃ əˈblaɪdʒd tə ðəm fə
Byłbym panu/pani zobowiązany, gdyby...
I would be obliged (to you) if...
aɪ wʊd biː əˈblaɪdʒd (tə juː) ɪf
To nas zobowiązuje do...
That obliges us to...
ðæt əˈblaɪdʒɪz əs tə
być zobowiązanym do milczenia
be bound to secrecy
biː baʊnd tə ˈsiːkrɪsɪ