zajść

set, (pójść) go, get

Słońce już zaszło.
The sun has set., The sun is down.
ðə sʌn hæz sεtˌ ðə sʌn ɪz daʊn
On daleko zajdzie.
He will make it (big).
hɪ wɪl meɪk ɪt (bɪg)
Zaszedł za daleko.
He has gone too far.
hɪ hæz gɒn tuː fɑː
Zaszła w ciążę.
She got/became pregnant.
ʃɪ gɒt/bɪˈkeɪm ˈprεgnənt