przyznać się

do czegoś confess sth, (publicznie) own up to sth, (przed sądem) plead guilty

Przyznał się do pięciu morderstw.
He confessed to five murders.
hɪ kənˈfεst tə faɪv ˈmɜːdəs
Dobrze, przyznaję się!
All right, I confess!
ɔːl raɪtˌ aɪ kənˈfεs!
Przyznała się do uzależnienia od narkotyków.
She admitted her drug addiction.
ʃɪ ədˈmɪtɪd hə drʌg əˈdɪkʃən
Przyznałem się do błędu.
I admitted my mistake.
aɪ ədˈmɪtɪd maɪ mɪˈsteɪk
przyznać się do wszystkiego
come clean, make a clean breast of it
kʌm kliːnˌ meɪk ə kliːn brεst əv ɪt